NYHEDER
Testamenter - en fornuftig disposition. 01-03-2016
Testamenter har været fremme i mediebilledet i den sidste tid. Blandt andet havde Pengemagasinet på DR1 fokus på testamenter for et par uger siden.
Men hvorfor er det relevant at lave et testamente, når man ellers føler sig sund og rask og ikke mener at man har behov for at tage stilling til et stadie i livet som endnu virker langt væk.
De fleste ønsker at den formue som de besidder skal sikre deres nærmeste, såfremt noget uventet skulle ske med dem. Som udgangspunkt sikrer arvelovens almindelige regler også at det er de nærmeste, som bliver begunstiget. Alligevel er der situationer, hvor den almindelige arvelovs bestemmelser ikke opfylder de konkrete ønsker som man måtte have for sin arv og for hvilke arvinger som bør begunstiges.

Ønsker De at gøre arven til særeje for arvingen, så vedkommende er sikret i tilfælde af skilsmisse?
Ønsker De at visse arvinger skal have mere eller mindre end andre?
Ønsker De at arvingerne skal deltage ligeligt i delingen af boet?
Ønsker De at visse genstande som har en speciel økonomisk eller affektionel værdi skal gives til konkrete arvinger?

Et testamente tager højde for blandt andet disse situationer og er derfor en fornuftig disposition, som kan sikre god samvittighed for arveladeren og harmoni blandt arvingerne ved boets deling.
Forurening fra olietank - et vigtigt forholdbehold i købsaftalen 11-02-2016
Som køber af en villa, er det særlig vigtigt at være opmærksom på et evt. forbehold i købsaftalen om ændret ansvar ved forurening.
I vores daglige arbejde, oplever vi mange sælgere der fraskriver sig deres lovbestemte ansvar for eventuel forurening.

Det er vores vurdering, at man som køber ikke bør acceptere dette forbehold. Vi forhandler derfor altid med sælger/sælgers ejendomsmægler for at forbeholdet udgår. Køber er derved bedre stillet end hvis sælger fraskriver sig ansvaret.
Dyrt for private, når museer graver i fortiden. 02-01-2016
Politiken bragte den 21. december 2015 et stort tema om, at private grundejere skal betale, såfremt museer ønsker at foretage arkæologiske udgravninger forud for, at grundejerens eventuelle byggeprojekt sættes i gang. Udgravningerne kan vis sig ganske bekostelige.

Jan Schøtt-Peternsen kritiserer på vegne af Dansek BOLIadvokater for at være en "joker", der rammer boligejere urimeligt vilkårligt. "Samtidig er risikoen, at folk skynder sig at pløje videre, ødelægger fortidsminder, og lader som ingenting, fordi de ikke vil betale. Det er jo heller ikke meningen."

Danske BOLIadvokater og bygherreforeningen opfordrer til, at lovgivningen ændres, så der findes en løsning, der friholder de borgere og virksomheder, der tilfældigt rammes af dette. Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har over for radioavisen givet udtryk for, at han er positiv over for at kigge på en lovændring.
Ny regel om 5 % selvfinansiering gælder ikke køb af andelsbolig. 05-12-2015
Står du overfor at skulle købe en andelsbolig, er det som udgangspunkt ikke et krav, at du selv står for finansieringen af de første 5 % af købesummen for at opnå et andelsboliglån i banken.

Den 1. november 2015 trådte en række ændringer i kraf i "bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Bekendgørelsen rummer en lang række regler for finansiel virksomhed, som skal overholdes. En af ændringerne er, at købere af fast ejendom fra 1. november 2015 skal lægge 5 % af købesummen på bordet i forbindelse med køb af fast ejendom for at kunne opnå et lån. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) præciserer, at kravet om 5 % ikke gælder køb af andelsbolig, men udelukkende gælder ved køb af ejer- eller fritidsbolig.
Boligkøbere "brænder" sig på projektsalg. 05-12-2015
Jan Schøtt-Petersen udtaler på vegne af Danske BOLIGadvokater blandt andet følgende "vi ser jævnligt, at køberne har forelsket sig i den vision for byggeriet, som de har set i informationsmaterialet. Når det så kommer til at stille krav til byggeriet i købsaftalen, f.eks. om størrelsen på kompensation ved forsinkelse eller materialevalget, er køber meget hurtig til at acceptere det, hvis de får nej af sælgeren, hvilket de ofte gør. Køberne vil hellere regne på, hvor meget de kan tåle af fordyrelse. Dermed er der fare for, at de begiver sig ud på herrens mark med købet juridisk set.
Nu kan særlig trænet skimmelsporhund finde skimmel i boliger. 05-12-2015
Som noget nyt kan man nu få en særlig trænet "skimmelsporhund" til at undersøge ejendomme for skimmel. metoden har gennem mange år været brugt i andre lande, men det er først nu at konceptet er kommet til Danmark, hvor firmaet KEH Indeklima fremover kan tilbyde et besøg af en skimmelsporhund. En skimmelsporhund kan først blive certificeret, når den kan finde flere end 90 % af de gemte skimmelprøver, når den testet. En af fordelene ved at anvende en særlig trænet hund er, at man kan undgå destruktive indgreb i den indledende undersøgelsesfase.
Fra 1. november skal boligkøberne selv finansiere udbetaling ved boligkøb. 05-12-2015
Med en ny bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, der træder i kraft den 1. november 2015, skal boligkøberne som hovedregel selv finansiere en udbetaling på 5 %.

Der er dog en undtagelse. Det kan f.eks. være førstgangskøbere, der hidtil ikke har haft mulighed for større opsparing, men som aktuelt sidder med gode faste indkomster. Her kan banken gøre en undtagelse, hvis boligkøbernes rådighedsbeløb er meget væsentligt over minimumskravet, , og hvis det derfor vil være muligt at afdrage på lånet i en takt, så køberne kommer ned under 95 %-loftet i løbet af 2-3 år.

Hvis boligkøberen har en eksisterende kassekredit, der kan dække beløbet, kan denne også anvendes. Der må blot ikke oprettes en ny kassekredit til formålet.
Næsten alle MgO-plader skal skiftes. 27-11-2015
Det har hidtil været antaget, at omkring halvdelen af de MgO-plader, der har været anvendt som vindspærre i danske bygninger, skulle udskiftes. Det viser sig, at  MgO-pladerne suger så meget fugt, at de ifølge Byggeskadefonden formentlig alle sammen skal skiftes.

Byggeskadefondens vurdering er, at de formentlig kommer til at udskifte alle pladerne inden for den 20-årige periode, som deres forsikring dækker. Det er ifølge Byggeskadefonden kun et spørgsmål om tid, før der vil opstå skader.

I Danmark er MgO-pladerne hovedsageligt brugt ved nybyggeri og renovering af lette facader.

De første byggerier bygyndte at benytte disse plader i 2007, men brugen er accelereret efter 2010.
20 % rabat på testamente eller ægtepagt i december 2015 og januar 2016. 27-11-2015
Få rådgivning og styr på f.eks. arv til ægtefælle, fællesbørn, særbørn og børnebørn, særeje, fælleseje, arveforskud, uskiftet bo og meget mere.

Vores normalpris for et testamente eller en ægtepagt er 4.500,- kr. NU KUN 3.600,- KR. Prisen er inklusiv moms, men er eksklusiv statsafgiften til notar/eller tinglysning.


 
Stiftelse af selskaber med advokatansvar - Tilbud i December 2015 og janusr 2016. 27-11-2015
Kom godt fra start når du skal stifte et ApS + Holdingselskab.

Vi kan hjælpe dig med at komme i gnag med dit nye selskab, og det uanset om du ønsker at stifte et Iværksætterselskab (IVS), ApS eller et A/S.

Vi kan stifte et ApS + Holdingselskab for kun 2.895,- kr. + gebyr på 670,- kr. til Erhvervsstyrelsen.

Et ApS eller et IVS kan vi stifte for kun 1.795,- kr. + gebyr på 670,- kr. til Erhvervsstyrelsen.

Gratis rådgivningsmøde - ring til os på tlf. 66 14 74 69 alle hverdage ml. kl. 09.00 - 17.00.
 
Lette købers vurdering af de økonomiske risici vede køb af en andelsbolig 28-10-2013
Sælgers oplysningspligt ved salg af en andelbolig skærpes jfr. ABL § 6, stk. 1, hvor det bestemmes, at "Den, der overdrager en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, skal inden aftalens indgåelse udlevere dokumenter og nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen, til køberen".

Endvidere indføres en karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af andelsboligforeningens ejendom jfr. ABL § 5, stk. 2.

Der indføres endvidere et nyt § 5, stk. 11, om andelsboligforeningens pligt til i en note til årsregnskabet, at oplyse om størrelsen på støtte udbetalt efter § 160 k, i lov om almene boliger m.v., som kan kræves tilbagebetalt ved salg af andelsboligforeningens ejendom eller ved sammenlægning med en anden andelsboligforening.
Ny guide til andelsboliger på vej 28-10-2013
Der er al mulig grund til at benytte en advokat til brug for køb af en andelsbolig – idet der kan være så mange faldgruber som en ikke sagkyndig ikke er inde i, så som:
 
 • Ejendommens nuværende stand
 • Fremtidige udgifter til vedligeholdelse på ejendommen
 • Er der hensat penge i regnskabet til fremtidig vedligeholdelse
 • Er andelslejligheden for ”dyr” i forhold til beliggenhed, stand og det øvrige marked
 • Andelslejlighedens individuelle forbedringer
 • Låntyper i andelsboligforeningen, herunder swaplån, afdragsfrihed m.v.
 • Hvad er andelskronen vurderet til
 • Hvad er andelsboligforeningens ejendom vurderet til – anskaffelsessum/offentlige værdi/valuarvurdering
 • Har der været sager om overpriser for de enkelte lejligheder
 • Hvad siger vedtægterne
 • Hvad er der oplyst i de sidste 2-3 års generalforsamlingsreferater
 • Er andelsboligforeningen selvadministrerende eller har den en professionel administrator
 • Hvordan hæfter den enkelte andelshaver over for realkreditlån i ejendommen og på andelsboligforeningens fælleslån, kassekredit m.v.

Ny guide til andelsboligkøb er på vej i starten af 2014. Med det nye "Nøgleoplysningsskema" håber Carsten Hansen, der er minister for By, Bolig og Landdistrikter, at der kan skabes en større gennemsigtuighed for at genskabe tilliden til andelsboligmarkedet.
Folketinget har vedtaget lov om konkurskarantæne 28-10-2013
Folketinget har vedtaget en lov om karantæne til bekæmpelse af såkaldt konkursrytteri. Personer, der spekulerer i virksomheders konkurser for at tjene penge til sig selv, skal kunne forbydes at deltage i ledelsen af visse former for virksomhed i en årrække. Det er essensen af den lov om konkurskarantæne, som et flertal af folketingets medlemmer har vedtaget. Det betyder kort sagt, at selskabets ledende organer, som udgangspunkt får 3 års karantæne, hvis den/de udøver en groft uforsvarlig forretningsførelse. Bliver en leder i selskabet pålagt karantæne, fordi lederen har udøvet groft uforsvarlig forretningsførelse, havner denne leder i et nyt konkurskarantæneregister. Personer i dette register kan ikke blive registreret som medlem af ledelsen i et erhvervsdrivende selskab og ikke i strid med karantænen bliver momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver hos SKAT.
På en tvangsauktion kan du gøre en god handel 28-10-2013
Der kan være rigtig mange penge at spare ved at købe en bolig på tvangsauktion. Men der er også rigtig mange farer hvis du køber uden at have indsigt i hvad og hvilke ting du skal være opmærksom på ved at byde på en tvangsauktion. Ved køb på tvangsauktion, er der er ikke som ved en almindelig bolighandel, mulighed for at få en tilstandsrapport, elinstallationsrapport, energimærke og mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, men man er helt på bar brund. Det er derfor vigitgt  at du som køber afstemmer pris og risiko med det du byder på tvangsauktionen. Inden du byder på en tvangsauktion, vil det være en rigtig god ide at alliere dig med en byggesagkyndig og en advokat der er vant til at gå med på en tvangsauktion og byde på den pågældende ejendom. Hos ADVOKATFIRMAET FURESØGRUPPENB har vi specialiseret os i at rådgive potentielle købere om at gå ind og byde på en tvangsauktion. Vores rådgivningsprogram er bygget op som et 3-punkts program, hvor vi hjælper køber hele vejen fra det første kig på ejendommen, til gennemgang af dokumenter inden tvangsauktionen, og det efterfølgende arbejde med at få lyst adkomst m.v. for køber af ejendommen. Ring og hør  mere om dette tre-punkt program og hvad det koster dig. 

 
Vedtægtsændringer i ejerforeninger. 27-10-2013
Man hører ofte fra ejerforeningerne, at vedtægterne er gamle og trænger til at blive justeret. Men det er ikke altid ligetil at ændre på vedtægterne. Det er dog vigtigt at overveje, om der er behov for en justering.
Iværksætterselskaber (IVS). 27-10-2013
Fra 1. januar 2014 bliver ddet muligt at stifte et iværksætterselskab. Et iværksætterselskab stiftes på samme måde som et anpartsselskab, og Erhvervsstyrelsen udarbejder en vejledning til hele processen, som forventes at ligge klar på styrelsens hjemmeside i anden halvdel af november 2013. Men det er først muligt at stifte og få registreret et iværksætterselskab fra den 1. januar 2014.
Ejendomsvurderingerne. 27-10-2013
Hovedpunkterne i regeringens plan er at ejendomsvurderingerne for 2013 og 2014 suspenseres, og vurderingerne for 2011 og 2012 videreføres indtil 2015.
Nykredit vil udfase F3-lån. 27-10-2013
Som følge af krav fra rating-bureauerne varsler Nykredit nu, at selskabet inden for en kort årrække vil udfase F3-lånet i llighed med F1-lånet. Som alternativ venter Nykredit at lancere et nyt treårigt lån i lighed med det, som Realkredit Danmark har lanceret for nyligt.
Ny boliglån på vej fra Jyske Bank. 27-10-2013
Jyske Bank er på vej med et boliglån, der angiveligt vil blive billigere end F1-lånene og dermed skal ses som en konkurrent til disse. Låntypen lanceres til december.
Nye muligheder for Virksomhedspant 08-05-2013
Folketinget har den 7. maj 2013 vedtaget en lov, som gør det muligt for flere virksomheder at anvende virksomhedspant som et redskab til at finansiere nye investeringer - ikke mindst i en tid med finansiering af væksten i virksomhederne er knap.

Udvidelsen med ordningen om Virksomhedspant, har til hensigt at skabe bedre kreditfaciliteter for erhvervslivet. Det sker dels ved at gøre det muligt at lade brugte biler være omfattet af virksomhedspantet - dels ved at indføre mulighed for at anvende ejerpantebreve i forbindelse med virksomhedspant.
Gratis at søge i tinglysningssystemet 08-05-2013
Folketinget har den 7. maj 2013 vedtaget en lov, så det fra den 1. juli 2013 bliver gratis at søge oplysninger i Tinglysningssystemet.

Lovforslaget giver borgerne gratis adgang til de mange oplysninger i tinglysningssystemet, så det bliver lettere at indhente relevante oplysninger - eksempelvis i forbindelse med køb og salg af boliger.

Med lovforslaget foretages en markant forenkling og modernisering af afgiftssystemet, hvilket skal være med til at sikre , at flere bruger de oplysninger, der ligger i systemet.

Fremover vil det være muligt gratis at søge oplysninger på www.tinglysning.dk.

Ved samme lejlighed justeres den faste del af tinglysningsafgiften fra kr. 1.400 til kr. 1.660 fra den 1. juli 2013. Det bliver fra den 1. juli 2013 260 kr. dyrere at f.eks. at anmelde et skøde hos Tinglysningsretten.

Tinglysningsafgiften er den afgift, der betales, når man anmelder et elektronisk dokument til tinglysning.


 
Kampen om studieboligerne er i gang - Andelsboligkøb 15-09-2012
Den lave husleje i andelsboliger lokker mange unge købere her op til studiestart, men de skal passe meget på - idet det er for sent at "bakke ud igen", hvis der allerede er skrevet under på en købsaftale og 6-dages fristen er overskredet. Hvis den unge boligkøber ikke har haft en kyndig rådgiver med ved sin side, kan det blive en ubehagelig overraskelse, når det efterfølgende viser sig, at der er en meget dårlig økonomi i andelsboligforeningen. Det kan være at der skal fortages en større renovering af foreningens ejendom der ikke umiddelbart kan vente eller der kan være nogle ufordelagtige lån i ejendommen, det være sig afdragsfrie lån hvor foreningen nu skal til at betale afdrag (hvilket fremtidigt øger boligafgiften for andelshaveren), trap-pelån og/eller swaplån. Det er derfor vigtigt at den unge boligkøber får en uvildig rådgiver med ved køb af en andelsbolig, udtaler advokat Asger Nymann fra ADVOKATFIRMAET FURESØGRUPPEN.
Mere gang i boligsalget 15-09-2012
ADVOKATFIRMAET FURESØGRUPPEN i Birkerød har i august og september 2012 mærket en stigende tilgang af boligkøbere i det  storkøbenhavnske område. Der er generelt flere købere på markedet indenfor såvel huse, ejerlejligheder og andelsboliger og bankerne er også begyndt at se mere positivt på boligkøbernes økonomi, hvilket kan være med til at sætte mere gang i boligsalget og mobiliteten for sælgerne og køberne. I flere af handlerne er der nu også "budrunder" hvor der er flere interesserede købere til den samme bolig, udtaler advokat Asger Nymann fra ADVOKATFIRMAET FURESØGRUPPEN.
Forsikring betaler boligejernes realkreditydelser 05-09-2012
Der er nu muligt for boligejere at tegne en forsikring igennem det franske forsikringsselskab AXA, der betaler boligejernes realkreditydelser i tilfælde af fyring.

Med det nye forsikringstilbud kan boligejere forsikre ydelser på deres realkreditlån på op til 15.000 kr. om måneden eller op til 45.000 kr. i kvartalet, hvis de ufrivilligt skulle miste deres arbejde. Forsikringen kan udbetales i op til et år.

 
For den arbejdsløde betyder det, at hvis det ikke er muligt at få et nyt job, at der i et år er mulighed for at sælge boligen og starte på en frisk - udtaler Asger Nymann fra advokatfirmaet FURESØGRUPPEN i Birkerød.

 
Forældrekøb - alternativ til kollegielejlighed 30-08-2012
På nuværende tidspunkt er der flere hundrede unge mennesker der søger en studiebolig i København, men uden held. Et alternativ kan være et forældrekøb. Såfremt forældrene har en god økonomi og har en stor friværdi i deres egen bolig, kan forældrene give deres børn en god studietid, ved at købe en lejlighed og leje den ud til deres børn. Der er såvel skattemæssige som som valg af virksomhedsform der skal drøftes før en købsaftale kan skrives under. Kan studielejligheden f.eks. deles med en anden studerende, vil det lette økonomien for lejerne. De meget lave renter i øjeblikket på kreditforeningslån, gør det også attraktivt at investere i et forældrekøb udtaler advokat Asger Nymann fra Advokatfirmaet Furesøgruppen i Birkerød. Der er mange aspekter der skal tages i betragtning ved et forældrekøb, så derfor er det vigtigt at tage advokaten med på råd inden underskrift på købsaftalen. For at kunne hjælpe dig med et evt. forældrekøb, er vi i hele september 2012 at træffe alle hverdage ml. kl. 09.00 - 18.00 og søndag ml. kl. 14.00 - 16.00. Du kan også kontakte os via vores hjemmeside ved at trykke på kontaktknappen på menulinjen. Du kan også kontakte os på asger@furesoegruppen.dk.
Magasinet Penge på DR 1 den 29/8 2012 Pas på 29-08-2012
DR 1 har den 29/8 2012 kl. 21.25 valgt at fortælle lidt om danskernes mulighed for at købe bolig på tvangsauktion. DR´s foromtale af programmet er da også, at der kan være penge at spare ved køb på tvangsauktion. Advokat Asger Nymann fra ADVOKATFIRMAET FURESØGRUPPEN advarer boligkøberne om at gå ind på dette område uden først at have rådgivet sig med en advokat. Men pas på, for det kan også være risikabelt og ende med at blive rigtig dyrt. Som certificeret BOLIGadvokat hos Danske BOLIGadvokater kan du som potentiel boligkøber få op til en times rådgivning hos os for en på forhånd aftalt pris. Ring og hør nærmere.
Billige lejligheder 22-08-2012
Studerende kan i øjeblikket købe en ejerlejlighed og betale en ydelse, der er mindre end lejen for et kollegieværelse. Lige nu er renten på 1-årige rentetilpasningslån helt nede på ca. 0,5 % p.a. Men det kræver en god økonomi og kan være en dårlig investering, når lejligheden skal sælges. Derfor er rådgivning ved købet en rigtig god ide.

Retshjælpsforsikring 21-03-2012
Det er fornyligt fremgået at de fleste danskere ikke ved de har en retshjælpsforsikring og at, dem der ved det ikke ved hvad den dækker.

Uvidenheden kan i værste fald føre til økonomisk ruin. Typisk kan man være blevet invalideret efter en ulykke og p.g.a. en utilstrækkelig forsikring kan være nød til at droppe sagen eller vælge at indgå forlig på dårlige vilkår.

Kontakt os i dag

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om netop dit behov.

Ring på telefon
66 14 74 69

- eller skriv til os via vores kontaktside
Advokatfirmaet Furesøgruppen | Nordre Jernbanevej 44 - 1 sal | 3400 Hillerød | Tlf.: +45 66 14 74 69